Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Istoric

Prima atestare documentară a satului Stăuceni datează„ de la 1588, octombrie 14…” când Domnitorul Moldovei de atunci, Petru Schiopul dăruieşte Mânăstirii Putna moşiile celor 4 sate.

În pădurea Rediu ce mărgineşte comuna, simţi mai mult ca oriunde firul tainic ce-i leagă pe locuitorii acestor meleaguri de Ştefan cel Mare. Legenda spune că după izbânda Marelui Domnitor de la Codrii Cozminului asupra leşilor (1497), cete răzleţe din oastea craiului Albert, prădau satele Moldovei. Aceştia au fost prinşi „ deasupra Botoşanilor, pe Dealul Târgului şi osândiţi să are înjugaţi la pluguri şi să semene ghindă … Şi a răsărit mândreţe de pădure căreia unii îi spuneu Dumbrava Roşie iar alţii Rediu”, adică… pădure tânără.

File de istorie

Săpăturile arheologice de pe teritoriul comunei Stăuceni au scos la lumină o aşezare străveche, din care s-au cules fragmente ceramice din neolitic ce aparţin culturii Cucuteni şi un tezaur monetar din evul mediu timpuriu.
Denumirea satului vine de la cuvântul de origine slavă – „stav”, care înseamnă iaz sau heleşteu.

Sub aspect geostructural, comună Stăuceni este amplasată în întregime pe unitatea de platforma veche, numită Platforma Moldovenească. Densitatea medie a reţelei hidrografice este de 0,15 km/kmp.
Apele curgătoare au direcţia de curgere nord-vest – sud-est şi sunt formate din râul Sitna şi pârâul Tease, acestea dublându-şi volumul în perioadele ploioase.adunând apele de pe versanţi.Paraiele, bălţile şi iazurile sunt puternic influenţate de caracteristicile climei temperat-continentale.

Iazurile şi bălţile au o suprafaţă totală de 144 ha şi un volum de 1.152.000 mc de apă.
Fiind situat în partea de nord-est a ţării, teritoriul comunei Stăuceni este supus influentelor climatice continentale ale Europei de Est şi mai puţin celor ale Europei Centrale, deşi majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de mase de aer care se deplasează din vestul şi nord-vestul Europei.
Vecinătatea cu marea câmpie Euro-Asiatica face că, în general, clima să se caracterizeze printr-un regim al temperaturii aerului şi al precipitaţiilor cu valori caracteristice climatului continental-excesiv.

Ultima actualizare: 19:29 | 24.06.2024

Sari la conținut