Comisii de Specialitate
  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiara , agricultura, sociala, administrarea domeniului public si privat al comunei
1  Membru     IGNAT ADELINA-LOREDANA    PNL  
2  Membru     TIPU DANUT    PNL  
3  Membru     BURLACU PETRU-FLORENTIN    PSD  
4  Membru     SUHANEA DANUT    PSD  
5  Membru     NEGRUT DORU    PNL  

  Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, culte, activitati culturale, sportive si de agrement
1  Membru     MIRON CIPRIAN    PNL  
2  Membru     AGA DOINITA    PNL  
3  Membru     ASIMIONESEI MIHAI    PNL  
4  Membru     GRINDEI CIPRIAN-IONEL    PSD  
5  Membru     PUCEAC MARGARETA    PSD  

  Comisia pentru administratie publica locala,juridica si de disciplina,aparare ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor:
1  Membru     TIPU DANUT    PNL  
2  Membru     PAVEL AUREL    PNL  
3  Membru     NEGRUTU DORU    PNL  
4  Membru     TIMOFTE CATALIN    PSD  
5  Membru     BURGHEAUA ALEXANDRA ANDREEA    PSD