Comisii de Specialitate
  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiara , agricultura, sociala, administrarea domeniului public si privat al comunei
1  MEMBRU     CHIHAIA MIHAI    PNL  
2  MEMBRU     GRINDEI CIPRIAN IONEL    PSD  
3  MEMBRU     IGNAT ADELINA-LOREDANA    PNL  
4  MEMBRU     PAVEL AUREL    PNL  
5  MEMBRU     NEGRUT DORU    PSD  

  Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, culte, activitati culturale, sportive si de agrement
1  MEMBRU     AGA DOINITA    PNL  
2  MEMBRU     RUSU LUCIAN    PNL  
3  MEMBRU     IGNAT ADELINA-LOREDANA    PNL  
4  MEMBRU     BURLACU PETRU-FLORENTIN    PSD  
5  MEMBRU     SUHANEA SORIN    PSD  

  Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor
1  MEMBRU     EPURAS COZMIN-IULIAN    PNL  
2  MEMBRU     TIPU DANUT    PNL  
3  MEMBRU     CUCIUREANU FELICIA    PSD  
4  MEMBRU     PAVEL AUREL    PNL  
5  MEMBRU     PURCEAC MARGARETA    PSD