Casa memorială pentru patriarhul Teoctist, la Stăuceni

Afisari | 1-10 din total: 10
1
Convocare a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Stauceni pentru data de 28.11.2022 ora 10.00
Detalii ...
Citeste mai multe
Anunț important - fose septice
Va aducem la cunostinta ca aveti obligatia sa va inscrieti in REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE PRIVIND COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE - FOSE SEPTICE. Pentru detalii dati click pe imaginea alaturata.

Formular cerere pentru inregistrarea sistemului individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate ...
Citeste mai multe
Anunt atribuire gaz

ANUNTURI IN BAZA HOTARARII GUVERNULUI NR. 209/2019 PENTRU APROBAREA CADRULUI GENERAL PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

ANUNT DE ATRIBUIRE

1.  Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul dee indentificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Unitatea Administrativ Terito ...
Citeste mai multe

MO al României nr. 117 din 21 iunie 2022 - Concesiune serviciu de utilitate publica de distributie a gazelor naturale
Anunțuri în baza HG 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

...
Citeste mai multe
ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL – 2022

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară,  în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

...
Citeste mai multe
Contact primăria Stăuceni

DATELE DE CONTACT ALE  U.A.T. STĂUCENI - DECEMBRIE 2021

FUNCȚIA            NUMELE                         TELEFON         TEL. SERVICIU
Primar                Epuraș Cozmin Iulian       726.246.390    -
Viceprimar&nbs ...
Citeste mai multe

Formulare
FORMULARE online ...
Citeste mai multe
Guvernare transparentă, deschisă și participativă
Standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod SIPOCA 35 : https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35 ...
Citeste mai multe
1
     
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ -COMUNA STĂUCENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, concesionează suprafața de 378,36 ha pășune din domeniul public al comunei, crescătorilor de animale persoane fizice și juridice care au domiciliul/sediul social pe raza comunei Stăuceni. D
Săpăturile arheologice de pe teritoriul comunei Stăuceni au scos la luminăo așezare străveche, din care s-au cules fragmente ceramice din neolitic ce aparțin culturii Cucuteni și un tezaur monetar din evul mediu timpuriu.
Denumirea satului vine de la cuvântul de origine slavă - „stav", care înseamnă iaz sau heleșteu.
Prima atestare documentară a satului Stăuceni datează„ de la 1588, octombrie 14..." când Domnitorul Moldovei de atunci, Petru Schiopul dăruiește Mânăstirii Putna moșiile celor 4 sate.
O însemnare inedită din acest document „satul să rămână așa cum a fost din veacurile trecute și pământurile din toate părțile pe unde au fost stăpânite..." ne îndreptățeste să credem că existența așezării este mult mai veche.
În pădurea Rediu ce mărginește comuna, simți mai mult ca oriunde firul tainic ce-i leagă pe locuitorii acestor meleaguri de Ștefan cel Mare. Legenda spune că după izbânda Marelui Domnitor de la Codrii Cozminului asupra leșilor (1497), cete răzlețe din oastea craiului Albert, prădau satele Moldovei. Aceștia au fost prinși „ deasupra Botoșanilor, pe Dealul Târgului
și osândiți să are înjugați la pluguri și să semene ghindă ... Și a răsărit mândrețe de pădure căreia unii îi spuneu Dumbrava Roșie iar alții Rediu", adică... pădure tânără.

 

Săpături arheologice răzlețe au descoperit pe teritoriul comunei Stăuceni o așezare străveche, din care s-au cules fagmente ceramice ce aparțin unei faze neprecizate a culturii Cucuteni. Denumirea satului vine de la cuvântul de origine slavă „stav", care Înseamnă iaz, heleșteu.
Prima atestare documentară a satului Stăuceni datează de la 1588, octombrie 14" când Domnitorul Moldovei - Petru Șchiopul dăruiește Mănăstirii Putna pământurile satului. O fnsemnare din acest document: „sătul să rămână așa cum a fost din veacurile trecute, din toate părțile și pe unde au fost stăpânite" ne tndreptateste să credem că existența așezării este mult mai veche.

În pădurea Rediu, ce mărginește comună, simți mai mult ca oriunde firul tainic ce-i leagă pe locuitorii acestor meleaguri de Stefan eel Mare. Legenda spune că după izbândă Marelui Domnitor de la Codrii Cozminului asupra leșilor, cete răzlețe din oastea craiului Albert prădau satele Moldovei. Aceștia au fost prinși „deasupra Botosaniului, pe Dealul Târgului și osândiți să are Tnjugati la pluguri și să semene ghinda (...) și a răsărit mândrețe de pădure căreia unii Ți spuneau Dumbravă Roșie iar alții Rediu", adică „pădure tânără".