Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 11-20 din total: 23
AnNrFisierData
2018 36 Privind aprobarea Regulamrntului intern privind acordarea voucherelor de vacanta 28/06/2018
2018 37 Privind propunerile primarului privind structura posturilor pentru anul 2018 precum si statul de fuctii 28/06/2018
2018 38 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stauceni pe anul 2018 28/06/2018
2018 2 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 30/01/2018
2018 3 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Stăuceni pe anul 201 8 30/01/2018
2018 4 Privind aprobarea modelului Strategiei de contractare necesară a se întocmi pentru fiecare achiziție cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 30/01/2018
2018 5 Privind aprobarea programului de activități sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 30/01/2018
2018 6 Privind aprobarea casarii obiectelor de inventar și mijloacelor fixe 30/01/2018
2018 7 Privind Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Stăuceni 30/01/2018
2018 8 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stăuceni pe anul 2018 30/01/2018