Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 23
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2019 1 Raportul viceprimarului comunei Stăuceni județul Botoșani cu privire la starea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale pentru activitatea desfășurată în anul 2018. 30/01/2019
2019 2 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli finanțat din excedentul anului 2018 30/01/2019
2019 3 Fondul de rulment constituit la inchiderea exercițiului bugetar in suma de 2097.113 lei sa fie utilizat ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare , pentru investiții in continuare , astfel : 30/01/2019
2019 4 Privind retragerea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Stăuceni din compartimentul Public de Audit -centrul zonal Răchiți 30/01/2019
2019 5 Privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Compartimentului de Asistență Socială 30/01/2019
2019 6 Privind aprobarea programul de activități sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2019 30/01/2019
2019 7 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Stăucenl in Adunarea Generală a Asociaților A.D.l " AQUA BOTOȘANI "pentru aprobarea modificării prețului de producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului de canalizare pe întreaga arie de operare, pentru S.C. NOVA APASERV SA. Botoșani 30/01/2019
2019 8 Privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Stăuceni în AGA ADI „Ecoproces" în vederea aprobării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" - zona 4 Botoșani nr.927/14.07.2017 30/01/2019
2019 9 Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Stăuceni 30/01/2019
2019 10 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Stăuceni pe anul 2019 Consiliul Local al comunei Stăuceni, județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2019 30/01/2019
1
2
3
Inainte