Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 10
1
AnNrFisierData
2018 2 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 30/01/2018
2018 3 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Stăuceni pe anul 201 8 30/01/2018
2018 4 Privind aprobarea modelului Strategiei de contractare necesară a se întocmi pentru fiecare achiziție cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 30/01/2018
2018 5 Privind aprobarea programului de activități sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018 30/01/2018
2018 6 Privind aprobarea casarii obiectelor de inventar și mijloacelor fixe 30/01/2018
2018 7 Privind Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Stăuceni 30/01/2018
2018 8 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stăuceni pe anul 2018 30/01/2018
2018 9 Se aprobă suma de 20.000 lei necesară achitării c/v achiziționării de cadouri pentru școlarii și preșcolarii din unitățile de învățământ din comuna Stăuceni, distribuite cu ocazia organizării activității cultural-sociale "Pomul de Crăciun" 30/01/2018
2018 10 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului la secțiunea de dezvoltare pe anul 2017 in suma de 595,60 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2016 30/01/2018
2018 11 Se modifică anexa H.C.L.nr.63/20.11.2017 30/01/2018
1