Evenimente

  Anunț - Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant Inapoi  
09-10-2018 

Unitatea Administrativ Teritoriala- COMUNA STAUCENI, cu sediul în localitatea Stauceni, strada Principala , numărul 307A, județul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant conform HG 286/23.03.2011:

-  Referent - în Compartimentul Agricol, Urbanism și protecția mediului

-  Număr posturi : 1 CONTRACTUAL, conform HG 286/23.03.2011. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească

următoarele

condiții:

-   studii: SUPERIOARE/MEDII de specialitate

-   vechime : cel puțin 9 ani

-   cunoștințe de operare pe calculator

-   cazier

Concursul se va desfășura astfel:

-   Proba scrisă în data de 31.10.2018, ora 9,00,

-   Proba practică în data de 02.11.2018, ora 9,00

-   Proba interviu în data de 02.11.2018, ora 12,00

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs/exament în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a IlI-a la sediul Primăriei comunei Stăuceni, județul Botoșani - secretar

Relații suplimentare la sediul: Primăriei comunei Stăuceni, județul Botoșani , persoană de contact: Boz Rodica telefon: 0727843659/0231545794, fax: 0231545 963,

E-mail: primaria_staucenibt@yahoo.com .

Vizualizează anunț