Aparat Propriu
Ignatescu GicaInapoi  
Functie:  Consilier Principal
Compartiment:  Contabilitate,Buget-Finante, Impozite si Taxe, Achizitii Publice

Declaratie de avere
Declaratie de interes